top of page

Stowarzyszenie Bezpartyjni

Najważniejszym celem Stowarzyszenia Bezpartyjni jest zwiększenie aktywności społecznej oraz wspieranie, kształtowanie i propagowanie idei samorządności. Organizacja skupia się również na działaniach na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Dąży do zwiększania udziału ludzi młodych w życiu publicznym.

Stowarzyszenie wypowiada się na temat aktualnych spraw publicznych i współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji swoich celów statutowych.

ul. Swobodna 36/44, 15-756 Białystok

KRS 0000605779

Reprezentuje: Filip Chodkiewicz

  • Facebook
bottom of page