top of page

Jak zostać członkiem OK Samorząd?

Na podstawie par. 10 Statutu OK Samorząd, aby zostać członkiem należy:

  • złożyć pisemny wniosek w postaci wypełnionej deklaracji członkowskiej (do pobrania poniżej)
     

  • dołączyć aktualny statut swojej organizacji.

Cały pakiet dokumentów należy wysłać na adres email: t.czajka56@gmail.com

 

Decyzja o przyjęciu nowego członka zostanie podjęta najpóźniej do 30 dni od momentu prawidłowo złożonego kompletu dokumentów.

bottom of page