top of page

Pierwsze posiedzenie Zarządu Krajowego

zrzut ekranu.png

12 marca 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Krajowego  Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, w formie zdalnej ze względu na panujące obostrzenia.

  • Uczestnicy przyjęli m.in. wzór deklaracji członkowskiej, dedykowany organizacjom zainteresowanym przystąpieniem do OKSamorząd.

  • Powołali Pełnomocnika ds. kontaktów z organizacjami zewnętrznymi – został nim Wojciech Matyjasiak z warszawskiego Stowarzyszenie Mieszkańcy.

  • Wyrazili zgodę na uruchomienie Biura Zarządu, które zajmie się bieżącą obsługą organizacyjną Stowarzyszenia.

 

Posiedzenie zakończyło się wymianą informacji na temat rozmów z kolejnymi organizacjami samorządowymi w regionach.

Spotykamy się z samorządowcami w całej Polsce, zapraszając do wstąpienia do naszej Koalicji – podsumował tę część spotkania Przewodniczący Zarządu Krajowego Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego.

–  Głośno mówimy o zagrożeniach związanych z centralizacją i ograniczaniem naszych kompetencji, które dotykają samorządów na każdym szczeblu. Jednocześnie obserwujemy, że kończy się era PISu, dlatego my proponujemy wspólną pracę nad kształtowaniem stabilnej pozycji samorządów w nowej społeczno-politycznej rzeczywistości. 

bottom of page