top of page

Stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej w sprawie projektu ustawy wprowadzającej zmiany w prawie oświatowym.

My, członkowie Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zapowiadanych zmian w prawie oświatowym. Naszym zdaniem są one kolejnym krokiem w kierunku wprowadzenia w naszym kraju centralizacji, tym razem w obszarze oświaty i edukacji.

Jesteśmy głęboko przekonani, że proponowane zmiany ograniczają wpływ samorządów na kształt oświaty. Projekt przewiduje bowiem marginalizację roli samorządów przy powoływaniu dyrektorów placówek oświatowych oraz w procesie organizowania sieci szkół i tworzenia optymalnej oferty edukacyjnej. Przeniesienie tych kompetencji w ręce wojewodów i kuratorów jest poważnym zagrożeniem dla autonomii funkcjonowania placówek szkolnych, których organem prowadzącym są samorządy.

Stanowczo protestujemy przeciwko ograniczaniu wolności placówek szkolnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uważamy, że możliwość poznania różnych punktów widzenia daje młodym ludziom szansę skonfrontowania własnych poglądów z poglądami innych i jest warunkiem niezbędnym do wychowania otwartego, tolerancyjnego, nowocześnie myślącego i świadomego swoich praw młodego obywatela.

 

Zarząd Krajowy

Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej

 

Stanowisko przyjęto jednogłośnie uchwałą na posiedzeniu Zarządu w dnia 28 lipca 2021 r.

Powyższe stanowisko zostało przekazane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Marszałka Sejmu Elżbiety Witek oraz do Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

bottom of page