top of page

Przewodniczący OKSamorząd - Tadeusz Czajka wypowiedział się dla Panoramy Lubelskiej

lubelska.jpg

9 kwietnia Wójt Tadeusz Czajka - Przewodniczący Zarządu Krajowego OKSamorząd wypowiedział się dla Panoramy Lubelskiej.

"Naszą motywacją jest troska o samorządność i poczucie odpowiedzialności za społeczności lokalne, których jesteśmy reprezentantami. To my, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast znamy najlepiej potrzeby mieszkańców, wiemy, jakie powinny być priorytety lokalnych działań. Tymczasem z dużym niepokojem obserwujemy jak polska samorządność jest niszczona."

Cały artykuł można przeczytać

bottom of page