top of page

Do Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej dołączyli nowi członkowie - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska oraz Stowarzyszenie "Wiarygodność, Niezależność, Dialog"

zppwielkopolska-01.jpg
wnd-01.jpg

Na II Posiedzeniu Zarządu Krajowego (14 kwietnia 2021 r.) w poczet członków zwyczajnych Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej przyjęto dwie organizacje: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska oraz Stowarzyszenie „Wiarygodność, Niezależność, Dialog” z Nowego Dworu Mazowieckiego.

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska został założony w 2017 r., swoją siedzibę ma w Poznaniu. Prezesem Zarządu tej organizacji jest Witold Solski. Cele działania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska są następujące:

 • działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce,

 • reprezentowanie i obrona członków Związku przed nieuzasadnionymi działaniami organów państwa i samorządu terytorialnego,

 • rozwój i współpraca (ZPP umożliwia swoim Członkom oraz innym przedsiębiorcom korzystanie z licznych możliwości  rozwoju ich przedsiębiorstw oraz współpracy, systematycznie oddaje kolejne narzędzia, które mają zwiększać możliwości biznesowe i ułatwiać prowadzenie firm),

 • dostarczanie zrzeszonym firmom wiedzy i profesjonalnych informacji.

 

Natomiast Stowarzyszenie „Wiarygodność, Niezależność, Dialog” zostało zarejestrowane w 2008 r. Na jego czele – od 2013 r. – stoi Jacek Kowalski, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego. Za swoje priorytety Stowarzyszenie stawia:

 • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym angażowanie ich w tworzenie polityki lokalnej,

 • budowanie pozytywnego wizerunku działacza społecznego wiarygodnego, niezależnego, gotowego do dialogu, promocja kultury politycznej w samorządzie w duchu patriotyzmu i tradycji lokalnej,

 • promowanie idei samorządności w społeczności lokalnej, w szczególności wśród młodzieży,

 • promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami,

 • wspieranie inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu regionu,

 • wspieranie idei zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,

 • pomoc społeczna i wspieranie niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych,

 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych.

 

Uchwały o przyjęciu nowych członków zostały podjęte jednomyślnie.

bottom of page