top of page

Przyszłość i Rozwój członkiem OKSamorząd

Przyszłość i Rozwój.jpg

 

Zarząd OKSamorząd na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2022 r. pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Społecznego „Przyszłość i Rozwój” o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych.

Stowarzyszenie Społeczne :Przyszłość i Rozwój” skupia samorządowców z powiatu skarżyskiego, w szczególności Skarżyska-Kamiennej.

Wspiera i kreuje inicjatywy społeczne, mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, opierającego się na zasadach tolerancji, demokracji, sprawiedliwości, tradycji i praworządności. Skupia się na rozwijaniu i wzmacnianiu samorządności lokalnej oraz lokalnej przedsiębiorczości.  Działa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami.

Stowarzyszenie uczestniczy w programach pomocowych i bilateralnych unii europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących. Działa także na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

bottom of page