top of page

Wielkopolska Koalicja Samorządowa Bezparyjni i Niezależni

Głównym zadaniem Wielkopolskiej Koalicji Samorządowej Bezpartyjni i Niezależni jest obrona zasad samorządności, uważanej za podstawę rozwoju lokalnych społeczności. Koalicja działa na rzecz kreowania i popierania inicjatyw społecznych, sprzyjających budowie społeczeństwa obywatelskiego, propaguje i wspiera idee przedsiębiorczości i wolności gospodarczej. Bierze udział w życiu publicznym, wyrażając stanowiska w ważnych społecznie sprawach. Promuje rozwiązania prawne, zapewniające ochronę zasad samorządności, w szczególności w zakresie zasad przeprowadzania wyborów do samorządów w sposób umożliwiający jak najszerszy udział w nich społeczności lokalnych.

 

ul. Szumin 6, 62-080 Tarnowo Podgórne

KRS 0000677722

Reprezentuje:  Tadeusz Czajka

  • Facebook
bottom of page