top of page

Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu

do informacji "VERUM"

Celem Stowarzyszenia VERUM jest propagowanie idei równego dostępu do informacji, przeciwdziałanie zjawisku asymetrii i braku informacji wśród społeczności lokalnych oraz dążenie do rozwoju zrównoważonego.

Stowarzyszenie działa na rzecz dostarczania społecznościom lokalnym informacji na temat procesów zachodzących w ich otoczeniu w obszarach społecznym, gospodarczym, polityczno-instytucjonalnym i środowiskowym. Prowadzi też badania naukowe nad równym dostępem do informacji i rozwojem zrównoważonym oraz upowszechnia ich wyniki.

ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra

KRS 0000829340

Reprezentuje: Janusz Kubicki

bottom of page