top of page

Fundacja AXIS - Forum Inicjatyw

Jednym z podstawowych celów Fundacji jest wspieranie samorządności i inicjatyw oddolnych w  takich obszarach priorytetowych jak polityki publiczne, gospodarka oraz współpraca międzyregionalna i międzynarodowa. Fundacja AXIS – Forum Inicjatyw stara się być zapleczem eksperckim jednostek samorządu terytorialnego co przekłada się m.in. na aktywność w obszarze przeprowadzanych dla jednostek samorządu terytorialnego badań, analiz i ocen. Fundacja angażuje się także w działalność szkoleniowo-edukacyjną.

 

ul. Różyckiego 34, 40-589 Katowice

KRS 0000565539

Reprezentuje: Marek Siwoń

bottom of page