top of page

Stowarzyszenie Dobry Samorząd Miast
i Gmin Olsztyńskich

Stowarzyszenie Dobry Samorząd Miast i Gmin Olsztyńskich promuje przykłady dobrych praktyk w zakresie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, kształtowania przyjaznych warunków służących uczestnictwu obywateli w procesach decyzyjnych dotyczących spraw lokalnych oraz działań na rzecz przejrzystości życia publicznego. Wspiera wszelkie lokalne inicjatywy służące rozwojowi gospodarczemu, ochronie dziedzictwa kulturowego, organizacji różnorodnych form pomocy społecznej ochronie środowiska.

 

Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

KRS 0000288795

Reprezentuje: Jacek Szydło

bottom of page