top of page

Konferencja samorządowa w Piasecznie

17 lutego 2023 r. godz. 10.00

Hotel DeSilva, ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno

Jesteśmy w trudnym dla samorządów czasie. W warunkach wszechobecnej drożyzny, wysokiej inflacji oraz rosnących kosztach realizacji inwestycji i utrzymania samorządowej infrastruktury już konstruowanie gminnych budżetów na 2023 rok było nie lada wyzwaniem. Równie dużym będzie utrzymanie założonej równowagi budżetowej. Dlatego podczas Forum Samorządowego w Piasecznie chcemy porozmawiać o finansach samorządowych, podzielić się naszymi obawami i wymienić się konkretnymi rozwiązaniami.

Przed nami kampanie wyborcze: parlamentarna i samorządowa. Zapraszamy do dyskusji o tym, jak zachęcać mieszkańców do korzystania z ich biernego i czynnego prawa wyborczego – jak przekonać liderów lokalnych do kandydowania do rad gmin/miast, powiatów czy sejmików i do pracy w komitetach wyborczych, a wszystkich mieszkańców – do oddania głosu w dniu wyborów. Jesteśmy przekonani, że najważniejsze jest wzmocnienie poczucia odpowiedzialności, zarówno za nasze państwo, jak i za najbliższe otoczenie – nad dobrymi praktykami w tym obszarze pochylimy się w drugiej części konferencji.
Mamy nadzieję, że Forum w Piasecznie będzie dla Państwa źródłem wiedzy i inspiracją do działań samorządowych.

Jan Adam Dąbek
Lider Stowarzyszenia Nasza Gmina Nasz Powiat, Wójt Prażmowa,

Tadeusz Czajka
Przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej
OK Samorząd, Wójt Tarnowa Podgórnego

Program konferencji do pobrania tutaj

Serdecznie zapraszamy!

bottom of page