top of page

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych skupia się na działaniach rozwijających kapitał ludzki, zmierzających do wzrostu zatrudnienia i eliminujących wykluczenie społeczne. Jednocześnie promuje inicjatywy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, ideę klasteringu oraz współpracę nauki i biznesu.

Podejmuje także inicjatywy w kierunku rozwijania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego, budowania państwa prawa, zwiększania partycypacji społecznej oraz demokratyzacji życia społecznego.

Stowarzyszenie jest koordynatorem Włodawskiego Klastra Zrównoważonej Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii.

ul. Młynarska 15, 22-200 Włodawa

KRS 0000012523

Reprezentuje: Krzysztof Szydłowski

bottom of page