top of page

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Poddębickiego

Cele działania

  • przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na terenie powiatu poddębickiego

  • promowanie powiatu poddębickiego jako jednostki terytorialnej atrakcyjnej dla inwestycji gospodarczych

  • wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury technicznej na terenie powiatu poddębickiego, służącej rozwojowi przedsiębiorczości gospodarczej

  • reprezentowanie interesów przedsiębiorców z terenu powiatu poddębickiego w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami

  • konsolidacja środowiska biznesowego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie powiatu poddębickiego

  • utrwalanie zasad uczciwości w działalności gospodarczej wśród członków stowarzyszenia, a także promowanie w społeczeństwie pozytywnych aspektów przedsiębiorczości gospodarczej

  • budowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku środowiska biznesowego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie powiatu poddębickiego

 

ul. Targowa 7, 99-200 Poddębice, Polska

KRS 0000681031

Reprezentuje: Andrzej Pabich

  • Facebook
bottom of page