top of page

Stowarzyszenie Mieszkańców
Bezpartyjne Siedlce

Zadaniem Stowarzyszenia Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także kreowanie świadomości samorządowej, rozwój wspólnoty lokalnej oraz wspieranie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.

Stowarzyszenie na co dzień angażuje się w rozwijanie i wspierane samorządności w życiu społecznym i gospodarczym.

 

ul. Arcybiskupa I. Krasickiego 3A, 08-110 Siedlce

KRS 0000560537

Reprezentuje: Andrzej Sitnik

  • Facebook
bottom of page