top of page

Forum Samorządowe PAŁUKI

Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju wspólnoty terytorialnej powiatu żnińskiego i gmin powiatu, poprzez m.in. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. Prowadzi działania na rzecz mieszkańców w celu rzetelnego informowania ich o problemach wspólnot samorządowych oraz o sposobach sprawowania władzy w samorządach powiatu żnińskiego. Propaguje informacje na temat Unii Europejskiej. Stowarzyszenie dąży do współuczestnictwa w sprawowaniu władzy lokalnej.

ul. Mickiewicza 37, 88-400 Żnin

KRS 0000509343

Reprezentuje: Zbigniew Juszczak

  • Facebook
bottom of page