top of page

Koalicja Nowosądecka

Koalicja Nowosądecka skupia się głównie na poprawie jakości życia w mieście, walce ze smogiem, nowych inwestycjach, rozwijaniu sportu oraz kultury i sztuki, promocji miasta oraz optymalnym wykorzystaniu potencjału lokalnych przedsiębiorców.

Promuje szeroko rozumianą partycypację społeczną, dążąc do jak najliczniejszego udziału mieszkańców w życiu publicznym. Działa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społecznościami gmin i miast Sądecczyzny oraz na płaszczyźnie międzynarodowej. Propaguje ideę samorządności wśród społeczności lokalnej.

 

ul. Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz

KRS 0000563446

Reprezentuje: Ludomir Handzel

  • Facebook
bottom of page