top of page

Stowarzyszenie Bezpartyjni Pomorze Zachodnie

Celem działania Stowarzyszenia Bezpartyjni Pomorze Zachodnie jest dbałość o rozwój społeczno-gospodarczy Szczecina i jego obszaru metropolitarnego, promocja miasta i jego wybitnych przedstawicieli nauki, kultury, gospodarki, sportu, oświaty, ochrony zdrowia i polityki, a także  wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Stowarzyszenie upowszechnia postawy pro publiczne oraz propaguje idee samorządowe wśród społeczeństwa. Propaguje możliwości ułatwiania mieszkańcom kontaktów z instytucjami i organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi. Podejmuje różne inicjatywy polityczne, społeczne i gospodarcze.

 

Al. Wojska Polskiego 63, Szczecin

KRS 0000383516

Reprezentuje: Piotr Krzystek

  • Facebook
bottom of page