top of page

Stowarzyszenie Samorządowcy Ponad Podziałami

To najmłodsza organizacja w gronie OKSamorząd. Założona przez Prezydenta Siedlec Andrzeja Sitnika, zapraszająca do współpracy samorządowców z województwa lubelskiego. Podstawowym celem tej organizacji jest obrona zasad samorządności jako podstawy rozwoju lokalnych społeczności, w których głównym podmiotem są mieszkańcy, wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miast i gmin oraz kreowanie i popieranie inicjatyw społecznych sprzyjających budowie społeczeństwa obywatelskiego. Członkowie promują rozwiązania prawne zapewniające ochronę zasad samorządności, umożliwiających jak najszerszy udział społeczności lokalnych.

Reprezentuje: Andrzej Sitnik

bottom of page