top of page

Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska

Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska to kolejna organizacja z Wielkopolski. Za swój cel stawia sobie szeroko rozumianą działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, świadomości narodowej i obywatelskiej. Angażuje się w inicjatywy wspierające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

ul. Iwaszkiewicz 5, 64-000 Kościan
KRS 0000225207

Reprezentuje: Dorota Lew-Pilarska

  • Facebook
bottom of page