top of page

Stowarzyszenie Razem dla Wisznic

W Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej reprezentuje je,od 4 kadencji Wójt Gminy Wisznice, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny. Organizacja podejmuje i wspiera działania mające na celu rozwój Gminy Wisznice i regionu w zakresie gospodarki, kultury, sportu i aktywności społecznej. Inicjuje również działania na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i społeczeństwa demokratycznego.

Wygoda 10 A, 21-580 Wygoda
KRS 0000287406

Reprezentuje: Piotr Dragan

bottom of page