top of page

Stowarzyszenie „Wiarygodność, Niezależność, Dialog”

Do priorytetów Stowarzyszenia „Wiarygodność, Niezależność, Dialog” należy wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym angażowanie ich w tworzenie polityki lokalnej, a także  budowanie pozytywnego wizerunku działacza społecznego wiarygodnego, niezależnego, gotowego do dialogu, promocja kultury politycznej w samorządzie w duchu patriotyzmu i tradycji lokalnej. Stowarzyszenie promuje ideę samorządności w społeczności lokalnej, w szczególności wśród młodzieży. Dąży do współpracy z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami. Wspiera inicjatywy służące rozwojowi gospodarczemu regionu.

 

Przejazd 5, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

KRS 0000298135

Reprezentuje: Jacek Kowalski

bottom of page