top of page

Stowarzyszenie Mokotów dla wszystkich

Działalność koncentruje w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Uczestniczy w posiedzeniach komisji Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Prowadzi otwarte spotkania edukacyjne dot. samorządu terytorialnego pn. Klub Przyjaciół Południa. Prowadzi także intensywne działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego mokotowskiego osiedla Augustówka – działając na terenie Augustówki, Mokotowa i Warszawy. Współpracuje z organami jednostek pomocniczych Dzielnicy Mokotów oraz z organami spółdzielni mieszkaniowych.

Stowarzyszeniu zależy, by mieszkańcy czuli się obywatelami wspólnoty samorządowej.

 

ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa

KRS 0000851661

Reprezentuje: Andrzej Rogiński

  • Facebook
bottom of page