Piotr Krzystek (4).jpg

Piotr Krzystek

  • Facebook

Wiceprzewodniczący

Zarządu Krajowego

Janusz Kubicki

  • Facebook

Wiceprzewodniczący

Zarządu Krajowego

Zarząd

Wójt Tadeusz Czajka 4.jpg

Tadeusz Czajka

  • Facebook

Przewodniczący Zarządu Krajowego

zdjęcie.jpg

Andrzej Sitnik

  • Facebook

Sekretarz

Ludomir Handzel

  • Facebook

Skarbnik

Marian Błachut

  • Facebook

Członek Zarządu Krajowego

Jacek Szydło

  • Facebook

Członek Zarządu Krajowego