top of page

OKSamorząd zaprasza do współpracy

Szanowni Państwo,

Posłowie, Senatorowie,

Koleżanki i Koledzy Samorządowcy!

 

Powołaliśmy Ogólnopolską Koalicję Samorządową, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że formalne połączenie sił i energii dodatkowo wzmacnia nasz głos w sprawach mieszkańców, których reprezentujemy.

 

Uważamy, że będąc najbliżej codziennych spraw naszych społeczności, odpowiadamy na potrzeby mieszkańców, optymalnie wykorzystujemy lokalny potencjał oraz wspieramy i rozwijamy lokalną przedsiębiorczość. Właśnie tak rozumiemy rolę samorządu! Dlatego sprzeciwiamy się wszelkim próbom centralizacji państwa, odbieraniu nam kompetencji, a także niewystarczającym nakładom na zadania zlecane samorządom przez rząd.

 

Wspólnym mianownikiem naszych inicjatyw jest niezależność – w działaniu, myśleniu i w wyrażaniu opinii. Nie działamy przeciw komuś.

Proponujemy program reformy państwa. Opiera się on na pięciu filarach: decentralizacja, finanse, oświata, zdrowie i środowisko. Przewidujemy reformę zasad finansowania zadań lokalnych. Stały, 3-procentowy poziom PKB na subwencję oświatową i powiązanie pensji nauczycieli ze średnią krajową. Odejście od centralizacji służby zdrowia. Wykorzystanie programów unijnych do poprawy środowiska i jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Dążymy do równowagi pomiędzy sprawami lokalnymi a państwowymi.

 

Zapraszamy do współpracy. Jesteśmy otwarci na rozmowy ze stowarzyszeniami, przedstawicielami partii politycznych czy korporacji.

Działajmy wspólnie!

 

Ogólnopolska Koalicji Samorządowa

 

Tarnowo Podgórne, 18 września 2021 r.

tablica_oks_70x100dibond.jpg
bottom of page